Dana 28. maja 1988. godine, potpisani su osnivački dokumenti Inclusion Europe i taj datum je proglašen Međunarodnim danom jasnog jezika.
Članovi Inclusion Europe dolaze iz 39 evropskih zemalja i bave se uslovima života osoba sa invaliditetom. Pristupačnost informacija je bila centralni zahtev od samog početka. Godine 1998. Inclusion Europe je objavila priručnik za jasan jezik na mnogim evropskim jezicima. U mnogim zemljama, ova pravila su i dalje jedini postojeći vodič za pružanje lako razumljivih informacija.
Projekat ACTIVE ima za cilj razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije za osobe sa invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana, kao osnovni preduslov da osobe sa invaliditetom u potpunosti i jednako učestvuju u društvu, efikasno uživajući sva svoja ljudska prava i osnovne slobode.
Projekat ACTIVE podržavaju Caritas Austrija i Renovabis.