Logotip projekta ACTIVE

Cilj “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu” projekta je razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije na Zapadnom Balkana.

Projektni partneri pripadaju Caritas mreži i zajedno su radili na različitim projektima, dele zajedničke vrednosti, zajedničku misiju i strategije. Caritas mreža je jedna od najaktivnijih u oblasti socijalne inkluzije ugroženih grupa, te iskusna u sprovođenju akcija za poboljšanje položaja osoba sa smetnjama kroz promociju socijalne ekonomije i osnaživanje ogranizacija civilnog društva.

Opšti cilj: Doprineti osnaživanju i uključivanju ranjivih osoba u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji.

Očekivani rezultati:
– 10.000 ugroženih i socijalno isključenih osoba ima pristup relevantnim informacijama bez prepreka i može da ih koristi da zadovolji svoje potrebe (pravne informacije, zdravstvena pitanja, informacije o pristupu socijalnim uslugama i drugo)
– Povećan kapacitet organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih organizacija i javnih pružalaca usluga da podrže učešće i nezavisno donošenje odluka socijalno isključenih osoba.

Impelmentacioni partneri:
Caritas Srbije (vodeći partner)
Caritas Bosne i Herzegovina
Socijalno-edukativni centar Banja Luka
Caritas Crne Gore
Caritas Albania
Caritas Kosovo

Donatori:
Initiative “Renovabis e.V.” i Caritas Austrije.

.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi bilo kakvih pitanja, predloga za saradnju, sugestija ali i kritika. Odgovorićemo Vam u što kraćem roku.

Adresa

Vojvode Stepe 78/lok.5;
11 000 Beograd
Republika Srbija

Pozovite nas

+381 140-99-561;
+381 140-99-562;
+381 11 3610-152

Pišite nam

secretariat@caritas.rs
pristupacnost@caritas.rs