Gradska opština Vračar i Caritas Srbije uspostavili su saradnju sa ciljem razmene iskustava u oblasti pristupačne komunikacije, radi poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom.

U gradskoj opštini Vračar održan je radni sastanak predstavnika Tamare Gačević u ime Caritasa Srbije i zamenice predsednika opštine Radmile Sarić, pomoćnika predsednika Кoste Malovića i šefice Odseka za projekte Irene Lakobrije Delić na temu pristupačne komunikacije i prilagođavanja opštinskih dokumenata osobama sa invaliditetom.

Projektni tim Caritasa Srbije nakon analize nekolicine dokumenata Opštine Vračar uputio je osnovne preporuke za prilagođavanje štampanih obrazaca za osobe sa poteškoćama. Navedene preporuke trebale bi da olakšaju osobama sa određenim invaliditetima da samostalno popune opštinske obrasce i na taj način lakše ostvare svoja prava i realizuju potrebne opštinske usluge.

Povodom današnjeg susreta u tekstu objavljenom na internet prezentaciji ove beogradske opštine zamenica predsednika opštine Radmila Sarić rekla je:

– Saradnja sa Caritasom Srbije je dragocena, imajući u vidu njihovu spremnost da podeli s nama znanja i veštine, koje će olakšati osetljivim grupama da ostvare svoja prava ili obaveze. Formulari će biti pristupačniji za stare, slabovida lica i lica sa nižim stepenom obrazovanja, lakši za čitanje jer će se ubuduće u formularima koristiti veći font, više prostora za popunjavanje i ostali standardi pristupačnosti koje su utvrdile evropske zemlje.