Zahvaljujući podršci Gradske uprave Sremska Mitrovica i Caritasa “Sveta Anastazija” u utorak 12. septembra 2023. godine u sali Gradske uprave Sremska Mitrovica, tim Caritasa Srbije održao je naprednu obuku na temu pristupačne komunikacije i jasnog jezika. Obuka je organizovana za predstavnike Gradske uprave Sremska Mitrovica, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad Šid i Centra za socijalni rad Pećinci, Muzičke škole Petar Kranjčević, ŠOSO Radivoj Popović, Doma za stara lica Oaza Silka i Caritasa Sveta Anastazija iz Sremske Mitrovice.

Učesnici obuke imali su priliku da se upoznaju sa konceptom pristupačne komunikacije i komunikacije sa osetljivim grupama, jasnim i jednostavnim jezikom, smernicama za izradu materijala po standardima Inclusion Europe, da kroz praktičan rad pišu tekstove na jasnom jeziku kao da se upoznaju sa osnovnim smernicama za organizovanje pristupačnih događaja.

Imajući u vidu da je napredna obuka Caritasa Srbije  prijavljena Komori socijalne zaštite, svi stručni radnici sa licencom koji su učestovali u obuci dobili su pet pasivnih bodova.  Obuka je realizovana u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se sprovodi  uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.