Tokom narednih meseci, u okviru projekta ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu, tim Caritasa Srbije će sprovoditi besplatne obuke na temu pristupačne komunikacije, koje su akreditovane kod Komore socijalne zaštite.

Pristupačna komunikacija znači da se složena pitanja pojednostavljuju i čine razumljivima za sve ljude, sa i bez poteškoća, bez gubitka informacija, omogućavajući društvenu, političku i kulturnu uključenost velike ciljne grupe. Postoji i jasno definisan skup pravila pristupačne komunikacije i izrade materijala na jasnom i jednostavnom jeziku.

Obuke koje realizuje Caritas Srbije imaju za cilj unapređenje veština komunikacije polaznika, upoznavanje sa pojmom pristupačne komunikacije i jasnim i jednostavnim jezikom, kao i razvojem veština izrade materijala na jasnom jeziku. Osim toga, polaznici obuke će biti upoznati sa smernicama za organizovanje pristupačnih događaja i izradu pristupačnih veb-sajtova i profila na društvenim mrežama.

Obuka je namenjena svima koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije, a posebno stručnim radnicima i pomagačima koji direktno rade sa pripadnicima ranjivih grupa.

Ukoliko imate pitanja ili ste zainteresovani za učešće na obuci, možete nas kontaktirati putem mejl adrese tamara.benderac@caritas.rs

Projekat ACTIVE se realizuje uz podršku Caritasa Austrije i Renovabisa.