SUSRET KONTROLORA TEKSTOVA NA JASNOM JEZIKU

Jedan od najznačajnijih koraka prilikom izrade tekstova na jasnom jeziku podrazumeva proveru razumljivosti i jednostavnosti teksta sa kontrolnom grupom. Kontrolnu grupu čine osobe iz ciljne grupe za koju je tekst namenjen. Ciljna grupa teksta na jasnom jeziku mogu biti osobe bez dovoljno obrazovanja, osobe sa nedovoljno razvijenim jezičkim veštinama,  stara i bolesna lica,  osobe sa disleksijom i ostalim teškoćama čitanja, osobe sa intelektualim teškoćama, ADHD, autistični spektar, osobe sa afazijom i demencijom, doseljenici. Standardi za izradu tekstova na jasnom jeziku koje propisuje Inclusion Europe podrazumevaju da kontrolna grupa za proveru tekstova moraju biti osobe sa intelektualnim poteškoćama. Njihova uloga je identifikacija i ispravak složenih izraza i reči, suvišnih tehničkih termina i nepotrebnih komplikacija u rečenicama. Ove osobe omogućavaju autorima da stvaraju tekstove koji su lakši za razumevanje, posebno za one sa manje iskustva u određenom području. Zahvaljujući kontrolorima teksta, postiže se jasnija komunikacija i šire razumevanje među čitaocima, čime se podstiče inkluzivnost i pravedan pristup informacijama.

Caritas Srbije, prateći standarde ove evropske organizacije za kontrolu svojih tekstova na jasnom jeziku sarađuje sa korisnicima usluga Caritasa Šabac i udruženja „Na pola puta“ iz Pančeva. U proteklom periodu organizovan je niz susreta i obuka korisnika ovih udruženja za kontrolu tekstova na jasnom jeziku i njihov rad na pripremi vodiča koje objavljuje Caritas Srbije. Protekli edukativni period završen je zajedničkim susretom, druženjem i posetom Muzeju iluzija u Beogradu. Zahvaljujući podršci Muzeja iluzija ovo je bila prilika da se bar na kratko napusti kancelarijski prostor, složen posao kontrole jasnoće tekstova i uživa u optičkim varkama, smehu i zajedništvu.

Korisnici udruženja "Na pola puta" ispred iluzije sa Nikolom Teslom.

Tim Caritasa Srbije za pristupačnu komunikaciju i izradu tekstova na jasnom jeziku zajedno sa kontrolorima iz ovih udruženja će nastaviti rad i u narednom periodu na izradi materijala i vodiča koji će biti razumljiviji široj ali i specifičnijoj populaciji. Pristupačna komunikacija predstavlja potrebu ne samo za osobe sa invaliditetom i druge ranjive grupe već za društvo u celini.

Navedene aktivnosti realizovane su zahvaljujući projektu “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu” koji sprovodi Caritas Srbije sa svojim partnerima.