ODRŽANI TRENINZI ZA KONTROLORE TEKSTOVA NA JASNOM I JEDNOSTAVNOM JEZIKU

U okviru projekta ACTIVE održana su dva treninga za kontrolore tekstova na jasnom i jednostavnom jeziku. Na prvom treningu su učestvovali korisnici Caritasovog savetovališta za povratnike po sporazumu o readmisiji, dok su na drugom treningu učesnici bili korisnici usluga udruženja Na pola puta iz Pančeva. Cilj treninga je da se pripadnici ranjivih grupa, koje su ujedno i ciljne grupe za korišćenje jasnog i jednostavnog jezika, edukuju i osnaže da aktivno učestvuju u izradi materijala na jasnom i jednostavnom jeziku, dajući svoj doprinos i ekspertizu u kontroli jasnoće i kvaliteta tekstova.

Jasan i jednostavan jezik predstavljaju način komunikacije koji omogućava da informacije budu pristupačne i razumljive svim ljudima, bez obzira na njihove  kognitivne, senzorne ili jezičke veštine.  Ovo je posebno važno za osobe s invaliditetom, starije osobe, decu, migrante i druge ranjive grupe koje mogu imati poteškoće u razumevanju informacija. Korišćenje jansog i jednostavnog jezika u velikoj meri doprinosi informacionoj pristupačnosti i izgranji inkluzivnog društva, u kom se svaka osoba može uključiti i razumeti informacije bez prepreka.

Regionalni projektat ACTIVE se realizuje uz podršku Caritasa Austrije i Renovabisa.