O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI U MUZEJU ZAVIČAJNIH PISACA U VALJEVU

Danas je u prostoru Muzeja zavičajnih pisaca u Valjevu održan razgovor na temu pristupačne komunikacije i prevazilaženja izazova u komunikaciji sa osetljivim grupama stanovništva.

U inspirativnom okruženju predstavnici Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ iz Valjeva, Udruženja roditelja dece, omladine i odraslih sa smetnjama u razvoju Zagrljaj, Udruženja obolelih od multiple skleroze Кolubarskog okruga Valjevo i Caritasa podelili su svoje stavove i viđenja vezane za unapređenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom, kreiranje pristupačnih štampanih i digitalnih materijala kao i o jasnom jeziku koji je kao pojednostavljen oblik jezika namenjen osobama sa nedovoljno razvijenim jezičkim veštinama ili osobama sa invaliditetom. Predstavnici valjevskih organizacija i biblioteke složili su se da jasan jezik može da doprinese boljem i lakšem razumevanju sadržaja od strane osetljivih društvenih grupa. U cilju kreiranja pristupačnog okruženja, predstavljene su i Smernice za organizaciju pristupačnih događaja, Smernice za pristupačnost na društvenim mrežama i Smernice za izradu pristupačnih veb-sajtova koje je ove jeseni objavio Caritas Srbije.

Najznačajniji deo današnjeg susreta odnosio se na razmenu iskustava i diskusiju o komunikacionim barijerama koje postoje u današnjem društvu, a sa kojima se susreću korisnici ovih udruženja ali i zaposleni u kulturnim institucijama. Lepa Svilenković, zaposlena u valjevskoj biblioteci, istakla je da biblioteke pored svoje kulturne delatnosti često kroz svoj svakodnevni rad obavljaju i socijalnu delatnost te se susreću sa različitim ranjivim grupama, najčešće osobama sa intelektualnim ili mentalnim poteškoćama i izazovima u komunikaciji sa njima. Lepa Pirgić, predsednica Udruženja roditelja dece, omladine i odraslih sa smetnjama u razvoju Zagrljaj, zahvalila se Caritasu na realizaciji današnjeg susreta uz želju da ovakvih sadržaja bude što više u budućnosti jer su od koristi roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

Današnji razgovor realizovan je na inicijativu Caritasa Srbije i Matične biblioteke Valjevo kao ustanove koja se trudi da aktivno učestvuje u kreiranju i stvaranju održivih lokalnih zajednica.

 

Datum: 29.11.2023.