PRISTUPAČNA KOMUNIKACIJAPREPOZNATI
UKLJUČENI
RAVNOPRAVNI

Pristupačna komunikacija je način komuniciranja koji omogućava svima, uključujući ljude sa različitim sposobnostima i potrebama, da efikasno komuniciraju, razmenjuju informacije i razumeju jedni druge. Ovaj pristup ima za cilj da ukloni barijere koje mogu ometati komunikaciju za ljude koji imaju poteškoće ili druge specifične potrebe.

Pristupačna komunikacija može uključivati različite strategije i tehnike kako bi se olakšala komunikacija za različite osobe:

Ikonije koje označavaju različite vrste invaliditeta

Vizuelna pristupačnost

Ovo uključuje upotrebu jasnih i kontrastnih boja, dobro postavljenih fontova, povećane veličine teksta i drugih elemenata kako bi ljudi sa slabim vidom mogli lako čitati informacije.

Auditivna pristupačnost

To podrazumeva obezbeđivanje zvučnih signala, transkripata ili titlova za ljude sa oštećenim sluhom kako bi mogli pratiti zvučne informacije.

Taktilna pristupačnost

Ovde se koriste taktilni elementi kao što su Brajevo pismo znakovi ili reljefne slike kako bi se ljudima sa oštećenim vidom omogućilo da pristupe informacijama.

Jednostavan jezik

Potreba jednostavnog i jasnog jezika pomaže osobama sa kognitivnim izazovima ili poteškoćama u razumevanju složenih informacija.

Alternativni komunikacioni oblici

Za one koji ne mogu koristiti standardni govor, pristupačna komunikacija može uključivati korišćenje simbola, slika, gestova ili alternativnih komunikacionih pomagala.

Digitalna pristupačnost

Na internetu i u digitalnom okruženju, pristupačnost se odnosi na osiguravanje da veb-stranice, aplikacije i elektronski sadržaj budu pristupačni svima, uključujući ljude sa invaliditetom, koristeći različite tehnologije.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi bilo kakvih pitanja, predloga za saradnju, sugestija ali i kritika. Odgovorićemo Vam u što kraćem roku.

Adresa

Vojvode Stepe 78/lok.5;
11 000 Beograd
Republika Srbija

Pozovite nas

+381 140-99-561;
+381 140-99-562;
+381 11 3610-152

Pišite nam

secretariat@caritas.rs
pristupacnost@caritas.rs