NAŠE BROŠURE NA JASNOM JEZIKU

Jasan jezik je način komunikacije koji se odlikuje jednostavnošću, razumljivošću i nedvosmislenošću. To je način izražavanja informacija, ideja ili poruka na način koji je lako razumljiv ciljnoj publici. Jasan jezik je pojednostavljeni oblik jezika. To znači da su gramatika i vokabular uprošćeni u poređenju sa standardnim jezikom. Postoji niz smernica, pravila i standarda kako se pišu tekstovi na jasnom jeziku.

Dve osnovne ciljne grupe jasnog jezika su:

osobe sa invaliditetom (osobe sa disleksijom i ostalim teškoćama čitanja, osobe sa intelektualim teškoćama, ADHD, autistični spektar, osobe sa afazijom i demencijom).

osobe sa nedovoljno razvijenim jezičkim veštinama (doseljenici, migranti, funkcionalno nepismene osobe, loši čitači, deca do IV razreda)

Naslovna korica vodiča o socijalnoj usluzi "Pomoć u kući"

Pomoć u kući

Brošuru na jasnom jeziku o usluzi Pomoć u kući preuzmite klikom na fotografiju naslovne stranice vodiča.

Preslušajte vodič u audio formatu koji je pripremio Savez slepih Vojvodine.

Naslovna korica vodiča "Kako izvaditi ličnu kartu"

Kako izvaditi ličnu kartu

Detaljan vodič na jasnom jeziku o postupku kako se dobija lična karta preuzmite klikom na fotografiju naslovne stranice vodiča.

Preslušajte vodič u audio formatu koji je pripremio Savez slepih Vojvodine.

Piše Saveti za uštedu energije, vodič na jasnom jeziku i fotografija novca i sijalice koja sija.

Saveti za uštedu energije

Vodič na jasnom jeziku o načinima za uštedu energije i smanjenju troškova u domaćinstvu preuzmite klikom na fotografiju naslovne stranice vodiča.

Preslušajte vodič u audio formatu koji je pripremio Savez slepih Vojvodine.

Brošura kako pozvati Hitnu pomoć

Kako pozvati Hitnu pomoć

Vodič na jasnom jeziku kako se poziva Hitna pomoć.

Preslušajte vodič u audio formatu koji je pripremio Savez slepih Vojvodine.

Naslovna stranica vodiča na temu ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć na jasnm jeziku

Pravo na novčanu socijalnu pomoć

Vodič na jasnom jeziku o postupcima za dobijanje novčane socijalne pomoći u Republici Srbiji preuzmite klikom na fotografiju naslovne stranice vodiča.

Preslušajte vodič u audio formatu koji je pripremio Savez slepih Vojvodine.

Korica Vodiča o zaštiti korisnika

Zaštita korisnika

Vodič na jasnom jeziku Caritasa Srbije o proceduri prijave nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja preuzmite klikom na fotografiju naslovne stranice vodiča.
Naslovna korica vodiča o pravu na novčanu socijalnu pomoć.

Pomoć u kući

Brošura na jasnom jeziku o usluzi Pomoć u kući.
Naslovna stranica brošure Kako pozvati hitnu pomoć na cirilici

Kako pozvati Hitnu pomoć

Vodič na jasnom jeziku na ćirilici kako se poziva Hitna pomoć.
Naslovna stranica vodiča Saveti za uštedu energije. Sijalica i novac kao ilustracija

Saveti za uštedu energije

Vodič na jasnom jeziku na ćirilici o načinima za uštedu energije i smanjenju troškova u domaćinstvu.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi bilo kakvih pitanja, predloga za saradnju, sugestija ali i kritika. Odgovorićemo Vam u što kraćem roku.

Adresa

Vojvode Stepe 78/lok.5;
11 000 Beograd
Republika Srbija

Pozovite nas

+381 140-99-561;
+381 140-99-562;
+381 11 3610-152

Pišite nam

secretariat@caritas.rs