1.  O OSNOVNOJ OBUCI

Pristupačna komunikacija znači da se složena pitanja pojednostavljuju i čine razumljivim za sve ljude sa (i bez) poteškoća u učenju, bez gubitka informacija omogućavajući društvenu, političku i kulturnu participaciju za veliku ciljnu grupu. Definisan je i skup pravila koja predstavljaju važne smernice za izradu jasnih I jednostavanih tekstova. Jedan od zahteva Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom je jednak pristup informacijama, kao i uptoreba jednostavnog jezika.

Ova obuka koja se sprovodi u okviru projekta ACTIVE podrazumeva upoznavanje sa konceptom pristupačne komunikacije i komunikacije sa osetljivim grupama, jasnim i jednostavnim jezikom, smernicama za izradu materijala po standardima Inclusion Europe, kao i smernicama za organizovanje pristupačnih događaja. Obuka je jednodnevna.

2. POLAZNICI

Obuka je namenjena svima koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije, a posebno stručnim radnicima (socijalni radnici, predagozi, psiholozi, zdravstveni radnici), zaposlenima u javnim institucijama, organizacijama civilnog društva i drugima.

 

KONTAKTIRAJTE NAS!

Budite slobodni da nas kontaktirate u vezi bilo kakvih pitanja, predloga za saradnju, sugestija ali i kritika. Odgovorićemo Vam u što kraćem roku.

Adresa

Vojvode Stepe 78/lok.5;
11 000 Beograd
Republika Srbija

Pozovite nas

+381 140-99-561;
+381 140-99-562;
+381 11 3610-152

Pišite nam

secretariat@caritas.rs
pristupacnost@caritas.rs