Znak Caritasa Srbije, crveni krst sa perima i natpisom Caritas Srbije