HomeCategory

Vesti

U petak 23. februara u Bačkoj Topoli sastali su se projektni tim Caritasa Srbije angažovan na projektu „ACTIVE“ i tim projekta „LépÉsKÉK – Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama“ koji sprovodi Humanitarno društvo Bethesda iz Bačke Topole sa svojim partnerima. Pored navedenih organizacija u sastanku su uzele učešće...

Jedan od najznačajnijih koraka prilikom izrade tekstova na jasnom jeziku podrazumeva proveru razumljivosti i jednostavnosti teksta sa kontrolnom grupom. Kontrolnu grupu čine osobe iz ciljne grupe za koju je tekst namenjen. Ciljna grupa teksta na jasnom jeziku mogu biti osobe bez dovoljno obrazovanja, osobe sa nedovoljno razvijenim jezičkim veštinama,  stara i bolesna lica,  osobe sa...

U četvrtak 08. februara u Subotici, u kreativnom coworking prostoru i društvenom centru InspiraHub, održana je edukacija na temu pristupačne komunikacije i jasnog jezika za predstavnike civilnog i javnog sektora u ovom Vojvođanskom gradu.  U ovoj edukaciji Caritasa Srbije uzeli su učešće predstavnici Crvenog krsta, Gerontološkog centra, osnovne i srednje škole za obrazovanje i vaspitanje...

U cilju unapređenja komunikacije i podizanja svesti o važnosti pristupačne komunikacije, zaposleni iz Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada učestvovali, su u sredu 19. januara, u obuci Caritasa Srbije o pristupačnoj komunikaciji i jasnom jeziku. Ova obuka imala je za cilj osnaživanje zaposlenih da prošire svoja znanja i komunikacione veštine koje...

U Deli prostoru za kreativno delovanje u četvrtak, 14. decembra, održan je okrugli sto na temu pristupačne komunikacije i uklanjanju barijera u komunikaciji sa ranjivim grupama. Na inicijativu Caritasa Srbije i uz podršku lokalne kancelarije Caritasa Niš, više od dvadeset učesnika iz sektora socijalne zaštite, predstavnika udruženja građana i niških institucija razmenili su iskustva i...

U cilju podizanja svesti o važnosti pristupačne komunikacije i jasnog jezika, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu u utorak 12. decembra, ugostio je tim Caritasa Srbije koji je realizovao obuku na navedene teme. Filološki fakultet, dom različitih jezičkih i kulturnih perspektiva, predstavljao je idealno okruženje za razgovor o prilagođavanju jezika kako bi ga učinili pristupačnim svima,...

U četvrtak 30. novembra u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Novog Sada tim Caritasa Srbije održao je obuku na temu pristupačne komunikacije. Zaposleni u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije se u svom svakodnevnom radu susreću sa najranjivijim kategorijama stanovništva, a njihova uloga obuhvata implementaciju programa socijalne pomoći, procenu potreba korisnika, pružanje saveta i pravne...

Danas je u prostoru Muzeja zavičajnih pisaca u Valjevu održan razgovor na temu pristupačne komunikacije i prevazilaženja izazova u komunikaciji sa osetljivim grupama stanovništva. U inspirativnom okruženju predstavnici Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ iz Valjeva, Udruženja roditelja dece, omladine i odraslih sa smetnjama u razvoju Zagrljaj, Udruženja obolelih od multiple skleroze Кolubarskog okruga Valjevo i Caritasa...

U četvrtak 23. novembra u sali Belgrade City hotela održana je obuka za profesionalce iz sektora socijalne zaštite na temu pristupačne komunikacije i jasnog jezika. U današnjem društvu, komunikacija je bitna za ostvarivanje uspešnih odnosa između pojedinaca, organizacija i institucija. Kreiranje poruka na pristupačan način, da one budu jasne i dostupne za sve ljude nezavisno...

U periodu od 16. do 19. oktobra tim Caritasa Srbije, zajedno sa projektnim partnerima učestvovao je u studijskoj poseti Beču. Studijska poseta je realizovana u okviru projekta “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu” u cilju sticanja novih znanja i iskustava u oblasti pristupačne komunikacije i socijalne inkluzije ranjivih grupa....