U NOVOM SADU ODRŽANA PANEL DISKUSIJA O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI

U četvrtak 28. septembra, u prostoru Omladinskog centra OPENS u organizaciji Caritasa Srbije održana je panel diskusija na temu pristupačne komunikacije. O tome koliko su informacije i sadržaji razumljivi i dostupni osobama sa invaliditetom u Novom Sadu, govorile su Snežana Nikolić, predstavnica Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”, Bojana Rudić Počuč, članica Tima za pristupačnost Grada Novog Sada i Jelena Ankić iz Caritasa Srbije. Pored prisutnih panelistkinja u diskusiji učešće su uzeli i predstavnici drugih institucija i organizacija iz Novog Sada.

Bojana Rudić Počuč upoznala je prisutne učesnike sa koracima i aktivnostima koje sprovodi grad Novi Sad na polju poboljšanja fizičke, ali i komunikacione pristupačnosti, uvođenju servisnih informacija na znakovnom jeziku i drugim aktivnostima koje grad sprovodi u skladu sa mogućnostima, planskim i zakonskim aktima. Bojana Rudić Počuč, istakla je važnost i značaj povezivanja svih institucija i organizacija i da se bez zajedničke saradnje ne može očekivati poboljšanje pristupačnosti na lokalnom nivou.

“Mreža Caritasa sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana kroz osnaživanje i integraciju osoba u ranjivom položaju. Ovog meseca objavili smo smernice za organizaciju pristupačnih događaja i smernice koje se odnose na obezbeđivanje pristupačnosti na društvenim mrežama i izradu pristupačnih veb-sajtova. Navedene smernice treba da pomognu organizacijama civilnog društva, javnim institucijama i drugim zainteresovanim licima da obezbede dostupnost i pristupačnost informacija. Smernice je moguće preuzeti i u elektronskom obliku sa veb-sajta koji se nalazi na adresi “www.pristupacnost.caritas.rs,” istakla je Jelena Ankić, koordinatorka projekta ACTIVE koji sprovodi Caritasa Srbije.

ŠOSO “Milan Petrović” se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece i odraslih sa svim vrstama smetnji u razvoju, tokom čitavog njihovog života. Brojni savremeni i inovativni programi i aktivnosti u ovoj školi usmereni su ka ispunjenju pojedinačnih potreba učenika i korisnika usluga. O aktivnostima škole i jedinstvenom pristupu koji se neguje u ovoj obrazovnoj, ali i socijalnoj instituciji na ovom panelu govorila je govorila Snežana Nikolić, defektolog i specijalni edukator.

Svi učesnici skupa složili su se da je obezbeđivanje pristupačnosti i dostupnosti informacija koje su razumljive za sve, bez obzira na njihove sposobnosti i potrebe dugotrajan proces koji zahteva sistemsko uređenje i podršku. Pored sistemske podrške potrebna je i edukacija svih građana i učesnika javnog života i to počev od najmlađih sugrađana. Edukacija je jako važan faktor jer se zahvaljujući njoj smanjuje stigmatizacija koja postoji prema osobama sa invaliditetom, ali i pomaže u razumevanju potreba i načina na koje se obezbeđuje pristupačna komunikacija i uključivanje svih ljudi u zajednicu.

Panel diskusija realizovana je u okviru projekta “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu “ sprovodi Caritas Srbije sa projektnim partnerima.