ODRŽAN TRENING ZA KONTROLORE TEKSTOVA NA JASNOM JEZIKU

U okviru projekta ACTIVE u Dnevnom centru Caritasa Šabac “Sveta Sofija”, održan je trening za kontrolore tekstova na jasnom i jednostavnom jeziku.

Cilj treninga je bio da se osobe sa intelektualnim poteškoćama, koje su ujedno i ciljna grupa za korišćenje jasnog i jednostavnog jezika, edukuju i osnaže da aktivno učestvuju u pisanju materijala na jasnom i jednostavnom jeziku, dajući svoj doprinos u kontroli jasnoće i kvaliteta tekstova.

Jasan i jednostavan jezik predstavljaju način komunikacije koji omogućava da informacije budu pristupačne i razumljive svim ljudima, bez obzira na njihove kognitivne, senzorne ili jezičke veštine.  Ovo je posebno važno za osobe s invaliditetom, starije osobe, decu, migrante i druge ranjive grupe koje mogu imati poteškoće u razumevanju informacija. Korišćenje jasnog i jednostavnog jezika doprinosi informacionoj pristupačnosti i stvaranju inkluzivnog društva, u kome se svaka osoba može uključiti i razumeti informacije bez prepreka.

U septembru Caritas Srbije će objaviti dve brošure “Kako pozvati Hitnu pomoć” i “Pravo na socijalnu novčanu pomoć” koje su pisane na jasnom jeziku po standardima Inclusion Europe. Zahvaljujući saradnji sa korisnicima usluga Caritasa Šabac prethodnih dana sprovedena je kontrola ovih brošura.

Regionalni projektat ACTIVE se realizuje uz podršku Caritasa Austrije i Renovabisa.

 

Objavljeno: 19.09.2023.