PREDSTAVLJENE SMERNICE ZA PRISTUPAČNOST NA FORUMU CARITASA EVROPE NA MALTI

Tokom 2. i 3. oktobra na Malti održan je „Communication Forum 2023“ u organizaciji Caritasa Evrope. Forum je značajan događaj koji okuplja predstavnike kancelarija nacionalnih Caritasa iz čitave Evrope, a fokusiran je na komunikaciju i odnose s javnošću. Caritas Srbije je na ovom forumu imao istaknutu ulogu, predstavljajući u okviru Open market-a svoje smernice za pristupačnost na društvenim mrežama i smernice za izradu pristupačnih veb-sajtova. Pored toga, kao uvod u priču o pristupačnosti u digitalnom okruženju prikazan je video spot koji se bavi promovisanjem pristupačne komunikacije.

“Jedna od osnovnih vrednosti Caritasa jeste briga o svim ljudima, bez obzira na njihovu situaciju ili sposobnosti. U današnjem digitalnom svetu, to podrazumeva i brigu o pristupačnosti na internetu. Smernice koje smo predstavili na Communication Forum 2023 su rezultat našeg truda da se osigura da svi građani imaju ravnopravan pristup informacijama i sadržajima na internetu”, istakao je Dušan Perić,  predstavnik Caritasa Srbije.

Za potrebe ovogodišnjeg foruma smernice su prevedene na engleski jezik i pružaju konkretne smernice i preporuke kako osigurati da informacije i različiti sadržaji budu dostupni svima, bez obzira na njihove fizičke ili tehničke izazove.  Pored tehničkih aspekata online pristupačnosti, Caritas Srbije prezentovao je i koncept pristupačne komunikacije. Ova inicijativa promoviše komunikaciju koja je razumljiva, dostupna i inkluzivna za sve, bez obzira na njihovu pozadinu, jezik ili sposobnosti. Caritas Srbije je pozvao ostale organizacije da usvoje ovaj koncept i primene ga u svakodnevnoj komunikaciji s ciljem stvaranja otvorenijeg i inkluzivnijeg društva.

Godišnji forum koji organizuje Caritas Evrope služi kao platforma za razmenu znanja i iskustava u oblasti odnosa s javnošću, novih tehnologija i komunikacije. Učesnici imaju priliku da se povezuju, diskutuju o najnovijim trendovima i praksama, te da razmene ideje o tome kako unaprediti svoje aktivnosti u službi humanitarnog rada. „Communication Forum 2023“ je tako postao ne samo prostor za edukaciju, već i inspiraciju za unapređenje komunikacijskih napora organizacija koje deluju u okviru Caritasove mreže.

* Smernice na srpskom jeziku su dostupne za preuzimanje na adresi www.pristupacnost.caritas.rs

Foto: Caritas Europa