OBJAVLJENE SMERNICE ZA ORGANIZOVANJE PRISTUPAČNIH DOGAĐAJA

Caritas Srbije objavio je publikaciju “Smernice za organizovanje pristupačnih događaja”, koja ima za cilj unapređenje pristupačnosti i dostupnosti različitim programa osobama sa invaliditetom. Smernice uključuju praktične savete o pristupačnoj lokaciji, pozivnim pismima, komunikaciji, transportu, bezbednosti kao i prilagođavanju programskih sadržaja tokom dešavanja.

“Pristupačnost ne sme biti luksuz, već osnovno pravo svih građana. Objavljivanjem ovih smernica, želimo da podržimo organizatore događaja u stvaranju pristupačnih programa i jednakih prilika za sve građane. To je korak napred u našem naporu da izgradimo inkluzivno društvo. Ovaj dokument je nastao oslanjajući se na domaću regulativu i primere dobre prakse,“ kaže Jelena Ankić, koordinatorka projekta ACTIVE u okviru kojeg su objavljene smernice.

Smernice su dostupne za besplatno preuzimanje na ovom sajtu u sekciji Naše smernice za pristupačnost, čime se omogućuje široka dostupnost ovih smernica svima koji žele da doprinesu stvaranju humanijeg društva. U narednim nedeljama Caritas Srbije objaviće još dve publikacije koje će staviti u fokus pristupačnost i dostupnost informacija za osobe sa invaliditetom u digitalnom svetu.

Projekat  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu sprovodi Caritas Srbije sa projektnim partnerima, uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.