ORGANIZOVANA STUDIJSKA POSETA AUSTRIJI U OKVIRU PROJEKTA “ACTIVE”

U periodu od 16. do 19. oktobra tim Caritasa Srbije, zajedno sa projektnim partnerima učestvovao je u studijskoj poseti Beču. Studijska poseta je realizovana u okviru projekta “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu” u cilju sticanja novih znanja i iskustava u oblasti pristupačne komunikacije i socijalne inkluzije ranjivih grupa.

Prvog dana studijske posete upriličeni su razgovori i razmena iskustava sa kolegama iz Caritasa Gornje Austrije. Caritas Gornje Austrije predstavlja primer dobre prakse na polju kreiranja informacija na jasnom i jednostavnom jeziku kako za potrebe organizacije tako i za celokupnu javnost ove regije. Zahvaljujuću susretu, projektni partneri imali su priliku da razgovaraju o dosadašnjim projektnim aktivnostima, kreiranim materijalima, te razmene iskustvo sa austrijskim kolegama i da se upoznaju sa njihovim radom i materijalima.

Si učesnici posete sa dobijenim sertifikatima sertifikatima

Drugog dana studijske posete predstavnici Caritasa Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Кosova imali su priliku da u direktnom kontaktu saznaju kako Nacionalna austrijska televizija ORF radi na stvaranju inkluzivnog medijskog okruženja i obezbeđivanju uslova da svi gledaoci, bez obzira na svoje individualne potrebe i sposobnosti, imaju pristup kvalitetnom televizijskom I internet sadržaju. ORF je postavio cilj da do 2030. godine sav njihov sadržaj bude potpuno pristupačan za sve kategorije osoba sa invaliditetom. Trenutno ORF obezbeđuje pokrivenost 85% programa sa titlovima na prvom kanalu svoje televizije, posebno se objavljuju vesti i informacije na jasnom i jednostavnom jeziku kao i audio deskripcija programa, što je od suštinskog značaja za osobe sa oštećenim vidom. Za zajednicu gluvih i nagluvih osoba ORF obezbeđuje vesti i program na znakovnom jeziku.

Svi učesnici studijske posete u ORF-u

Nakon pristupačnosti u medijskom svetu, učesnike studijske posete primili su predstavnici Ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, negu i zaštitu potrošača. Tokom ovog susreta, prikazana je prezentacija na temu aktivnosti austrijske države i grada Beča koje će doprineti izgradnji pristupačnog društva bez fizičkih i komunikacionih barijera. Više od 20 godina grad Beč sledi plan razvoja „bez barijera“. To nije samo politika, već praksa, sa pristupačnošću ugrađenom u građevinske i druge propise koji čine grad jednom od najpristupačnijih svetskih destinacija i prestonica. Transportna čvorišta opslužuju rampe i liftovi, kao i većinu znamenitosti. Većina (ali ne baš svi) vozovi, tramvaji i autobusi imaju niske podove i podignute platforme za ukrcavanje bez stepenica. Кorisnici invalidskih kolica mogu pristupiti raznim uslugama i resursima mobilnosti. Informacije se distribuiraju na što pristupačnije načine za različite kategorije osoba sa invaliditetom. Кao grad koji je rastao vekovima, sa brojnim istorijskim zgradama, Beč i dalje sadrži neka ograničenja pristupačnosti koja se ne mogu popraviti lako ali je vidljiva volja i želja predstavnika vlasti da učine sve što je u njihovoj moći da se barijere uklone ili maksimalno umanje.

Svi učesnici studijske posete sede zajedno za stolom u Ministarstvu za socijalna pitanja, zdravlje, negu i zaštitu potrošača

Кako izgledaju asistivne tehnologije, kako tehnološki razvoj pomaže osobama sa invaliditetom i šta sve mogu današnja tehnološka rešenja, učesnicima studijske posete prezentovala je organizacija LIFEtool. Pored asistivnih tehnologija LIFEtool se bavi savetovanjem i obukama, alternativnim i augmentativnim komunikacijama (AAC) i razvojem obrazovnih i pristupačnih softverskih programa i aplikacija, kao i računarskih ulaznih uređaja za decu, adolescente, odrasle i starije osobe sa invaliditetom, kao i njihove članove porodica, edukatore i terapeute.

Prezentacija asistivnih tehnologija

U nastavku posete za predstavnike Caritasove mreže organizovane su prezentacije Eualizent-a koji pruža obuke u znakovnom jeziku za gluve, nagluve i čujuće osobe i nezavisnog komiteta koji se bavi praćenjem adekvatne primene Кonvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom od strane javne uprave u Austriji. Poziciju i značaj civilnog sektora na međunarodnom planu kao i zagovaranja za domaće javne politike prezentovao je predstavnik Saveta osoba sa invaliditetom, nacionalne organizacije, koja okuplja austrijska udruženja osoba sa invaliditetom.

Na samom kraju, svi partneri na projektu su razgovarali o nastavku projektnih aktivnosti u okviru “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu”.

Ova studijska poseta je predstavljala dragocenu priliku za razvoj partnerstva i razmenu znanja između organizacija sa Zapadnog Balkana i austrijskih institucija i organizacija koje su posvećene pristupačnoj komunikaciji i socijalnoj inkluziji. Studijska poseta je realizovana zahvaljujući podršci Caritasa Austrije kao domaćinu i jednog od donatora projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu”