REALIZOVANA OBUKA O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI U BEOGRADU

U četvrtak 23. novembra u sali Belgrade City hotela održana je obuka za profesionalce iz sektora socijalne zaštite na temu pristupačne komunikacije i jasnog jezika.

U današnjem društvu, komunikacija je bitna za ostvarivanje uspešnih odnosa između pojedinaca, organizacija i institucija. Kreiranje poruka na pristupačan način, da one budu jasne i dostupne za sve ljude nezavisno od njihovih sposobnosti omogućava stvaranje inkluzivnog društva u kome će svaki pojedinac moći da uzme učešće i zastupa samog sebe. Imajući to u vidu, realizacija aktivnosti posvećenih  pristupačnoj komunikaciji i jasnom jeziku postaje neophodnost kako bi se unapredile veštine komunikacije i osiguralo razumevanje među različitim društvenim grupama, a posebno grupama koje čine ranjivi pojedinci.

„Jako važna tema koja će koristiti i socijalnim radnicima ali i svim ostalim ljudima koji se bave ugroženim grupamarekla je studentkinja Anđela Aleksić, članica Unije studenata socijalnog rada FPN.

Prisutni učesnici obuke imali su priliku da se upoznaju sa namenom i istorijatom jasnog jezika, standardizacijom, kao i procesom izrade tekstova na jasnom jeziku i primerima dobre prakse. Pored predstavljanja koncepta jasnog jezika zahvaljujući zajedničkom radu, učesnici su stekli znanja i o osnovama verbalne i neverbalne komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

Učesnice obuke iz Unije studenata socijalnog rada FPN i Tamara Benderać, Caritas Srbije

Učešće na obuci uzeli su članice Unije studenata socijalnog rada FPN,  predstavnici Info parka, organizacija ADRA, Međunarodna mreža pomoći IAN, Opštine Vračar, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i Savetovališta za povratnike Caritasa Srbije, kao i zaposleni iz Caritasa Valjevo, Caritasa Niš i Caritasa Aleksinac.

Obuku o pristupačnoj komunikaciji realizovao je tim Caritasa Srbije u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se realizuje uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.