ODRŽANA OBUKA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA

U četvrtak 30. novembra u prostorijama Centra za socijalni rad Grada Novog Sada tim Caritasa Srbije održao je obuku na temu pristupačne komunikacije. Zaposleni u sistemu socijalne zaštite Republike Srbije se u svom svakodnevnom radu susreću sa najranjivijim kategorijama stanovništva, a njihova uloga obuhvata implementaciju programa socijalne pomoći, procenu potreba korisnika, pružanje saveta i pravne podrške, kako bi se osiguralo adekvatno zadovoljenje osnovnih životnih potreba i poboljšao kvalitet života korisnika. Komunikacione veštine i pristupačna komunikacija su od suštinskog značaja prilikom rada sa ranjivijim grupama, poput dece, starijih osoba ili osoba sa invaliditetom. Kroz efikasnu komunikaciju, profesionalci mogu uspostaviti poverenje, razumevanje i empatiju sa svojim korisnicima, stvarajući tako podržavajuće okruženje.

Kroz obuku koju je tim Caritasa Srbije realizovao za zaposlene u najvećem centru za socijalni rad u Srbiji govorilo se o prilagođavanju komunikacije prema specifičnim potrebama svakog pojedinca, obezbeđujući pravilan prenos informacija. Prisutni učesnici imali su priliku da se upoznaju sa namenom i istorijatom jasnog jezika, standardizacijom, kao i procesom izrade jasnih tekstova i primerima dobre prakse. Pored predstavljanja koncepta jasnog jezika, učesnici su informisani i o osnovama verbalne i neverbalne komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

Imajući u vidu da je napredna obuka Caritasa Srbije prijavljena Komori socijalne zaštite, svi stručni radnici sa licencom koji su učestovali u obuci dobili su pet pasivnih bodova.  Obuka je realizovana u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se sprovodi  uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.