PREDAVANJE O PRILAGOĐAVANJU JEZIKA SA ASPEKTA PRISTUPAČNOSTI NA FILOLOŠKOM FAKULTETU

U cilju podizanja svesti o važnosti pristupačne komunikacije i jasnog jezika, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu u utorak 12. decembra, ugostio je tim Caritasa Srbije koji je realizovao obuku na navedene teme. Filološki fakultet, dom različitih jezičkih i kulturnih perspektiva, predstavljao je idealno okruženje za razgovor o prilagođavanju jezika kako bi ga učinili pristupačnim svima, bez obzira na jezičke ili kulturne razlike.

Filološki fakultet igra bitnu ulogu u oblikovanju studenata koji su svesni moći jezika i sposobni da ga koriste na način koji podržava inkluzivnu i pristupačnu komunikaciju sa svim članovima društva, uključujući ranjive grupe. Kroz obuke poput ove koja je sprovedena od strane tima Caritasa Srbije, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu postavlja temelje za izgradnju mostova ka inkluzivnijem društvu i otvorenijoj zajednici za prihvatanje različitosti.

Studenti, profesori i drugi zainteresovani pojedinci sa Filološkog fakulteta upoznali su se ovom prilikom sa pojmom pristupačne komunikacije, jasnim i jednostavnim jezikom, kao i standardima za izradu materijala na jasnom jeziku i u skladu sa konceptom pristupačnosti. Kroz diskusiju i prenošenje iskustava profesora Filološkog fakulteta o načinu komunikacije i rada sa studentima sa invaliditetom govorilo se i o preporukama za prevazilaženje barijera u komunikaciji tokom nastavnog procesa ali i svakodnevnom životu.

Obuka je realizovana u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se sprovodi  uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.

12.12.2023.