U ponedeljak 5. juna, u opštini Vrbas, ekspertski tim Caritasa Srbije održao je obuku na temu jasnog jezika (Easy to read) i pristupačne komunikacije. Edukacija je organizovana za predstavnike lokalne samouprave, institucija i javnih preduzeća opštine Vrbas. Prisutni učesnici imali su priliku da se upoznaju sa namenom i istorijatom jasnog jezika, standardizacijom, kao i procesom izrade jasnih tekstova i primerima dobre prakse. Pored predstavljanja koncepta jasnog jezika, učesnici su informisani i o osnovama verbalne i neverbalne komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

Pored osnovne obuke , ekspertski tim Caritasa Srbije će u narednim mesecima održati i niz naprednih edukacija na temu kreiranja sadržaja u skladu sa principima jasnog jezika. Osnovne i napredne edukacije su namenjene za zainteresovane predstavnike lokalnih samouprava, javnih preduzeća i organizacija civilnog društva.

Navedene obuke se sprovode u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se realizuje uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.

Detaljnije informacije o jasnom jeziku i mogućnostima realizacije obuka, možete dobiti putem e-mail adrese secretariat@caritas.rs.