Caritas Srbije u Beogradu 30. i 31. maja organizovao je radionicu u okviru regionalnog projekta ACTIVE

Caritas Srbije organizovao je 30. i 31. maja radionicu u okviru regionalnog projekta ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu.  Ovim povodom, tokom poslednje nedelje maja okupili su se u Beogradu predstavnici Caritasa iz Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova* i Srbije. Radionicu su predvodile Sigried Spindlbeck iz Caritasa Austrije i Jelena Ankić, regionalna koordinatorka projekta pri Caritasu Srbije.

Tokom dva radna dana učesnici skupa imali su priliku da analiziraju realizovane aktivnosti u prvoj godini realizacije projekta, razmene stečena znanja i iskustva na temu pristupačne komunikacije, ali i da sagledaju prepreke i izazove koji stoje na putu kreiranja inkluzivnog društva na Balkanu.  Svakako, najznačajniji deo u prethodnom periodu odnosio se na obuku eksperata za pristupačnu komunikaciju i jasan jezik. Od juna 2022. godine kroz pet edukativnih modula stručnjaci iz Austrije, Slovenije, Nemačke, Belorusije i Mađarske prenosili su svoja višedecenijska znanja na ovu temu učesnicima projekta.

Tokom narednog perioda svi projektni partneri organizovaće u svojim zajednicama niz radionica za predstavnike organizacija civilnog društva, institucija i lokalnih samouprava na temu pristupačne komunikacije i jasnog jezika. U planu je i kreiranje i štampanje tekstova na jasnom jeziku koji predstavlja razumljiv i pristupačan jezik širem krugu ljudi, uključujući one koji imaju slabije veštine čitanja ili razumevanja jezika. Pored toga, u cilju stvaranja inkluzivnog društva bez fizičkih barijera i komunikacionih prepreka,  Caritas Srbije će tokom leta objaviti smernice za organizovanje pristupačnih događaja.

Projekat “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ se sprovodi do maja 2024. godine i podržan je od strane Renovabisa i Caritasa Austrije.  Njegov cilj je razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije u zemljama Zapadnog Balkana kroz osnaživanje i integraciju osoba u nepovoljnom društvenom položaju.