O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI U SAVEZU UDRUŽENJA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA U AP VOJVODINI

Tim Caritasa Srbije u subotu 23. marta u prostorijama Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini u Novom Sadu realizovao je obuku na temu pristupačne komunikacije.  Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini je organizacija koja je osnovana 1967. godine i trenutno okuplja 26 organizacija članica sa teritorije Vojvodine. Osnovni cilj Saveza je stvaranje uslova za kvalitetan život bez diskriminacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i kombinovanim smetnjama kao i svakim drugim invaliditetom, primeren njihovim sposobnostima i mogućnostima, podizanje svesti o položaju i pravima, i njihova uključenost u sve vidove društvenog života.

„S obzirom da se već dugi niz godina bavimo ovom ciljnom grupom koja je u fokusu obuke smatrali smo da nemamo mnogo toga novog da čujemo. Međutim iz razgovora sa kolegama može se zaključiti da su zadovoljni i da su saznali puno novih detalja.  Pojedini učesnici kažu da su dobili nove zanimljive ideje kako da unaprede rad sa članovima i koristicima svojih udruženja.  Najveći deo našeg članstva su roditelji dece ili odraslih sa intelektualnim poteškoćama te će im ova znanja koristiti i u privatnom životu“, kaže Tatjana Lazor Obradović.

Predavači u učesnici obuke na zajedničkoj fotografiji.

Prisutni učesnici obuke imali su priliku da se upoznaju sa namenom i istorijatom jasnog jezika, standardizacijom, kao i procesom izrade tekstova na jasnom jeziku. Pored predstavljanja koncepta jasnog jezika zahvaljujući zajedničkom radu, učesnici su stekli znanja i o osnovama verbalne i neverbalne komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

„Ova znanja su jako primenljiva u svakodnevnom životu i bilo bi divno kada bi ovu obuku čulo što više ljudi i to zaista primenilo u svom radu. Tek kada na jednom mestu čujete sve to sažeto, vidite sa koliko se ograničenja ljudi bore u stvarnosti i koliko problema imaju“, ističe Milana Vrsajko Dimitrijević iz Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini.

Obuku o pristupačnoj komunikaciji realizovana je u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se realizuje uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.