OBUKA O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI NA MEĐUNARODNI DAN SOCIJALNIH RADNIKA

Predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad prisustvovale su u utorak 19. marta obuci na temu pristupačne komunikacije. Obuka je održana simbolično na Međunarodni dan socijalnih radnika. Briga o svakom građaninu Srbije i obezbeđivanje kvalitetnijeg života za ranjive i ugrožene grupe stanovništva zajednički je cilj zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Ovi ciljevi mogu se postići samo sinergijom, razumevanjem i predanim radom, a saradnja i razumevanje svih aktera socijalne zaštite i samih korisnika nije moguća bez otvorene i pristupačne komunikacije.

Dušan Perić, Caritas Srbije i učesnice obuke

Učesnice obuke imali su priliku da se upoznaju sa konceptom pristupačne komunikacije i komunikacije sa osetljivim grupama, jasnim i jednostavnim jezikom, smernicama za izradu materijala po standardima Inclusion Europe, da kroz praktičan rad pišu tekst na jasnom jeziku kao i da se upoznaju sa osnovnim smernicama za organizovanje pristupačnih događaja.

Imajući u vidu da je ova obuka Caritasa Srbije prijavljena Кomori socijalne zaštite, svi stručni radnici sa licencom koji su učestovali u obuci dobili su pet pasivnih bodova.  Obuka je realizovana u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ koji se sprovodi  Caritas Srbije u saradnji sa partnerima iz mreže Caritasa na Zapadnom Balkanu.