O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI U JUŽNOBAČKOM UPRAVNOM OKRUGU

U konferencijskoj sali Južnobačkog upravnog okruga u četvrtak 14. marta, tim Caritasa Srbije održao je obuku na temu pristupačne komunikacije.  Obuka je realizovana za zaposlene u Južnobačkom upravnom okrugu, predstavnike lokalnih samouprava, pružaoce pravne pomoći, kao i predstavnike Nacionalne službe za zapošljavanje,  Centra za socijalni rad i predstavnike drugih institucija i organizacija iz Novog Sada. U obuci je uzela  učešće i nova zaštitnica građana Grada Novog Sada, lokalni ombudsman Stevana Subić.

Svi učesnici obuke se u svom svakodnevnom radu susreću sa najranjivijim kategorijama stanovništva, te pristupačna komunikacije ne samo da olakšava razmenu informacija, već i gradi mostove poverenja između zaposlenih i korisnika usluga. Kroz empatičan i otvoren pristup, zaposleni mogu osigurati da se potrebe ranjivih grupa jasno prepoznaju i razumeju i da takva lica adekvatno sebe samozastupaju pred državnim organima. Uz to, pristupačna komunikacija osnažuje ranjive grupe, dajući im osećaj sigurnosti i važnosti u društvu, dok istovremeno promoviše inkluziju i socijalnu pravdu. Imajući to u vidu, usvajanje pristupačne komunikacije i komunikacija koja je zasnovana na jasnom i jednostavnom jeziku, postaju imperativ za institucije koje teže pružanju efikasne i humane podrške ovim ranjivim segmentima društva.

Tokom obuke koju je tim Caritasa Srbije realizovao govorilo se o prilagođavanju komunikacije u skladu sa  specifičnim potrebama svakog pojedinca, na taj način obezbeđujući pravilan prenos informacija. Prisutni učesnici imali su priliku da se upoznaju sa namenom i istorijatom jasnog jezika, standardizacijom, kao i procesom izrade jasnih tekstova i primerima dobre prakse. Pored predstavljanja koncepta jasnog jezika, učesnici su informisani i o osnovama verbalne i neverbalne komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

Obuka je realizovana u okviru projekta  “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu koji se sprovodi  uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije u pet zemalja Zapadnog Balkana.