ODRŽANA OBUKA O PRISTUPAČNOJ KOMUNIKACIJI U EKUMENSKOJ HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI

U ponedeljak 04. marta u prostorijama Ekumenske Humanitarne Organizacije (EHO) održana je obuka na temu pristupačne komunikacije za zaposlene ove organizacije. Tim Caritasa Srbije realizovao je petnaestu po redu obuku na ovu temu sa ciljem pružanja novih alata i znanja osoblju ove organizacije. EHO u svom radu direktno sarađuje sa decom i mladima, osobama sa invaliditetom, starim osobama, raseljenim licima, romskom populacijom, osobama sa zdravstvenim problemima, seoskim stanovništvom, nezaposlenim osobama, devojčicama i ženama. Imajući u vidu ciljne grupe sa kojima rade zaposleni u EHO-u prepoznaju važnost unapređenja pristupačnosti i komunikacije sa svojim korisnicima..

„Mislim da je ova obuka bila jako korisna zato što kroz naše projekte radimo sa raznim ciljnim grupama. Ponekad se i mi susrećemo sa ljudima koji nas možda teže razumeju i verujem da će naše kolege i zaposleni ova stečena znanja moći da iskoriste i primene u praksi. Dobili su dobra saznanja koja su nam suštinski možda i poznata ali ih kroz našu praksu malo ih koristimo. Tako da će im današnji dan svakako značiti u radu sa marginalizovanim grupama“, istakla je Anna Brtka Valenta, direktorka Ekumenske Humanitarne Organizacije.

Zahvaljujući treningu Caritasa Srbije zaposleni u EHO-u stekli su nova znanja na temu jasnog i jednostavnog jezika u cilju lakšeg uključivanja ranjivih grupa u njihove aktivnosti i zajednicu. Tokom obuke razgovaralo se i o načinima komunikacije sa osobama sa invaliditetom kao i obezbeđivanju pristupačnosti tokom organizacije događaja kao i na društvenim mrežama, veb-sajtovima, tokom prezentacija i kroz kreiranje pristupačnih dokumenata.

Obuka je realizovana u okviru projekta “ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu” koji sprovodi Caritas Srbije sa svojim partnerima.

Datum objave: 05.03.2024.