SUSRET PREDSTAVNIKA CARITASA SRBIJE I PARTNERA NA PROJEKTU “LépÉsKÉK”

U petak 23. februara u Bačkoj Topoli sastali su se projektni tim Caritasa Srbije angažovan na projektu „ACTIVE“ i tim projekta „LépÉsKÉK – Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama“ koji sprovodi Humanitarno društvo Bethesda iz Bačke Topole sa svojim partnerima. Pored navedenih organizacija u sastanku su uzele učešće i predstavnice Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini.

Cilj ovog susretanja u inspirativnom okruženju Bačke ravnice odnosio se na prezentaciju i informisanje o aktivnostima koje se sprovode u okvir dva navedena projekta i razmena ideja i iskustava u vezi sa primenom lako razumljivog jezika kao alata za integraciju osoba sa intelektualnim poteškoćama.

O projektu „LépÉsKÉK -Kreirajmo zajedno svet koji je razumljiv i pristupačan i osobama sa intelektualnim teškoćama“ govorile su Roža Cipo i Klara Jenei, koje su istakle da je glavni cilj njihovih aktivnosti unapređenje položaja osoba sa intelektualnim smetnjama. Projektim aktivnostima se teži većoj samostalnosti osoba sa intelektualnim poteškoćama, njihovom samozastupanju kao i pristupu prilagođenim informacijama i resursima. Projekat je rezultat partnerstva između Humanitarnog društva Bethesda i Udruženja za zaštitu interesa osoba sa intelektualnim teškoćama Čongrad okruga iz Segedina.

Roža Cipo prezentuje projektne aktivnosti

Jelena Ankić, regionalna koordinatorka projekta, predstavila je projekat „ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju socijalnog uključivanja ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu“ koji sprovodi Caritas Srbije sa svojim partnerima uz podršku Renovabisa i Caritasa Austrije. Cilj projekta „ACTIVE“ je razvoj koncepta inkluzivne i pristupačne komunikacije u zemaljama zapadnog Balkana.

U atmosferi otvorenog dijaloga, učesnici su prezentovali svoje projektne aktivnosti, rezultate, naučene lekcije ali i izazove sa kojima se suočavaju, doprinoseći zajedničkom cilju stvaranja pristupačnijeg i otvorenih društva za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Na samom kraju celodnevnog susreta plodna diskusija otvorila je put ka mogućoj budućoj saradnji na temu pristupačne komunikacije i razvoja jasnog i lako razumljivog jezika. Prepoznate su zajedničke vrednosti i ciljevi koji stvaraju osnovu za saradnju između organizacija.