HomeCategory

Gallery

Predstavnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad prisustvovale su u utorak 19. marta obuci na temu pristupačne komunikacije. Obuka je održana simbolično na Međunarodni dan socijalnih radnika. Briga o svakom građaninu Srbije i obezbeđivanje kvalitetnijeg života za ranjive i ugrožene grupe stanovništva zajednički je cilj zaposlenih u...