ODRŽANA OBUKA O JASNOM JEZIKU U BOGATIĆU

Šta je pristupačna komunikacija? Šta je jasan, a šta jednostavan jezik? Kako kreirati pristupačne sadržaje? Ko sve ima benefit od toga?Odgovore na ova i mnoga druga pitanja u vezi sa pristupačnom komunikacijom, tim Caritasa Srbije pružio je svojim kolegama iz Caritasa Šabac na radionici održanoj 22. avgusta u Bogatiću. Zajedničkim snagama, učesnici radionice su nastojali da dokuče na koje sve načine i kojim kanalima je najbolje komunicirati, a da u komunikaciji mogu da učestvuju svi ljudi, bez obzira na nivo njihovih fizičkih, senzornih ili kognitivnih sposobnosti. Kako bi sve dodatno odisalo inkluzivnošću, solidarnošću i humanošću, radionica je održana u prelepom ambijentu Avlije održivog razvoja, jednog od socijalnih preduzeća Caritasa Šabac.

Budući da Caritas radi sa pripadnicima različitih ranjivih grupa, učesnici radionice su radionicu ocenili izuzetno korisnom.Radionica je održana u okviru regionalnog projekta ACTIVE – Pristupačna komunikacija u cilju inkluzije ranjivih grupa na Zapadnom Balkanu, koji realizuje mreža Caritasa iz regiona uz finansijsku podršku Renovabisa i Caritasa Austrije. U Srbiji, projekat realizuje Caritas Srbije.Tim Caritasa Srbije nastavlja sa težnjama da komunikaciju učini svetionikom koji vodi ka uključenosti svih ljudi u društvene tokove, ka bliskosti, ka zajedništvu.

#active #PristupacnaKomunikacija #JasanJezik Caritas Šabac Avlija Bogatić